Vacatures

Verbindend & Ondersteunend

WelZijn Krimpenerwaard is op zoek naar:

Wie zet de schouders onder het WelZijn van de inwoners van de Krimpenerwaard?!

WelZijn Krimpenerwaard heeft als belangrijkste doelstelling het in stand houden en bevorderen van het welzijn van de inwoners in de 11 kernen van onze gemeente. We doen dat met 19 medewerkers en bijna 550 vrijwilligers. Het is een dynamische, boeiende tijd voor WelZijn Krimpenerwaard. Na een recente fusie van de drie lokale welzijnsstichtingen zijn we nu volop betrokken bij de door de gemeente geïnitieerde transformatie van het sociaal domein. Belangrijke aspecten daarbij zijn het versterken van de sociale structuren, de samenwerking met maatschappelijke partners en vrijwilligers en preventie. Binnen het bestuur is ruimte voor enkele nieuwe bestuursleden die hun ervaring en denkkracht willen inzetten ten behoeve van het welzijn van de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar kandidaten die op enigerlei wijze een band hebben met onze gemeente. De taken van het bestuur bestaan uit het toezicht, het initiëren van nieuw beleid en waar nodig bieden van inhoudelijke ondersteuning. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De taken van de bestuursleden worden onderling verdeeld, afhankelijk van ieders expertise en affiniteit. Bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding. Het tijdsbeslag is moeilijk te schatten maar zal ongeveer 8 uur per maand bedragen. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de leden van ons dagelijks bestuur: Bij de secretaris kunt u ook de recent vastgestelde Koersnotitie opvragen. Hierin is onze koers uitgeschreven voor de komende jaren.

Wij zijn per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER SOCIAAL PREVENTIETEAM KRIMPENERWAARD
32-36 uur per week

Werkgebied

De gemeente Krimpenerwaard ligt in het groene hart van de Midden-Nederland en naast de stadsregio Rotterdam. Een gemeente met ruim 53.000 inwoners bestaande uit elf kernen en oppervlakte van ruim164 km2. Een gemeente die staat voor een krachtige samenleving, een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving en een hoog voorzieningenniveau. Inwoners van de Krimpenerwaard voelen zich thuis, zijn in staat om zelfstandig te leven en mee te doen naar vermogen.

 

Sociaal Preventieteam Krimpenerwaard

De samenwerkingspartners Welzijn Krimpenerwaard, Kwadraad Maatschappelijk Werk, Jeugd en JongerenWerk Midden-Holland, MEE-Vivenz en het Centrum voor Jeugd en Gezin  vormen samen een nieuwe netwerksamenwerking in het werkgebied Krimpenerwaard met een spilfunctie  in het voorliggend veld. De nadruk ligt op het geven van informatie en advies, ondersteuning en doorverwijzen. Met deze interventies willen we complicaties voorkomen, verminderen of oplossen. Daarnaast organiseert het Sociaal Preventieteam vraaggericht preventief en collectief aanbod. We willen hiermee meerwaarde creëren voor onze inwoners. Ook moet het Sociaal Preventieteam leiden tot een optimale inzet van de beschikbare voorzieningen en een doelmatiger inzet van de organisaties van de samenwerkende partners. Het Sociaal Preventieteam is samen met de gemeente volop in ontwikkeling en werkt toe naar een volgende stap op het gebied van organisatie en inrichting.

 

Jouw werkdag als projectleider

Met veel energie start je de laptop op locatie Oranjeplaats in Schoonhoven. Het wordt weer een mooie en goed gevulde dag. Je hebt gisteren al gezien dat er vandaag veel afspraken en besprekingen op de planning staan. Ter voorbereiding hierop, lees je de mails en stukken door over deze onderwerpen.

Om 9.00 uur is je eerste afspraak: een korte bespreking met de projectleider van het deelproject Welzijn op recept. Je wordt op de hoogte gebracht over de voortgang van het project en denkt mee over een ingewikkeld onderdeel in het proces. Hierna is het tijd om aan de slag te gaan met het maken van de presentatie die je overmorgen geeft aan de stuurgroep. Tijdens deze presentatie neem je hen mee in de actuele ontwikkelingen van de deelprojecten, geef je signalen af over wat goed gaat en beter kan en heb je nagedacht over verbetervoorstellen.

Om 10.30 uur volgt de tweede afspraak van de dag: de voorzitters van het casuïstiek overleg bespreken met jou de opbrengst en doen suggesties tot het verbeteren van het aanbod door het voorliggend veld. Je hebt een aantal opmerkingen en geeft deze terug aan de voorzitters. Afgesproken wordt dat je volgende week een nieuw voorstel ontvangt. Ook biedt je aan om een aantal praktische zaken op te lossen. Dat wordt gewaardeerd! De middag begint met het schrijven van een verantwoordingsdocument voor de gemeente, de opdrachtgever van het Sociaal Preventieteam.

Dan staat om 15.00 uur de volgende afspraak op het programma: je bent voorzitter van het projectteam van managers van de partnerorganisaties. Jouw rol is ervoor te zorgen dat iedereen zijn aandeel levert in de diverse projecten. Een boeiend overleg met verschillende belangen en invalshoeken. Je bent scherp en weet met humor en ontspanning de vergadering te leiden. Aan het einde van de werkdag pleeg je nog een aantal telefoontjes om wat praktische zaken te bespreken. Je kijkt in je agenda voor morgen en ziet dat er weer een mooie dag op je wacht.

 

Verder vragen wij

  • HBO/academisch werk- en denkniveau;
  • Brede kennis (van transitie en transformatie) binnen het sociaal domein;
  • Kennis van procedures en richtlijnen in de werkomgeving van een samenwerkingsorganisatie;
  • Kennis van en inzicht in de verschillende doelgroepen en ontwikkelingen in de maatschappij;
  • Kennis van brede bedrijfsvoering en inzicht in het inrichten van de diverse disciplines en beleidsterreinen.
  • Stevige analytische en oplossingsgerichte vaardigheden.

 

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een mooie positie bij een netwerkorganisatie die volop in ontwikkeling is. Je ontvangt een marktconform salaris conform de Cao Sociaal Werk, salarisschaal 11, maximaal € 5.356,- bruto op basis van voltijd. Naast het primair salaris, bieden we een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8%, een individueel loopbaanbudget en uitstekende pensioenvoorwaarden (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Je krijgt de mogelijkheid om je werk zelf in te richten door gebruik te maken van onze moderne kantoorlocaties en goede thuiswerkfaciliteiten. Er is sprake van een tijdelijke aanstelling voor een duur van één jaar.

Detachering is ook bespreekbaar.

 

Solliciteren of meer weten?      

Enthousiast? Solliciteer dan uiterlijk 11 maart 2022 uitsluitend via deze link.

Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Karin Lambregtse (gemeente Krimpenerwaard 06-34140085) of Edmond Walma (Welzijn Krimpenerwaard 06-48715764) of Richard Schuit (Kwadraad, 06-27309980). De gesprekken met de commissies vinden plaats in de ochtend/middag van 22 maart en 25 maart 2022.

Scroll naar top