Over WelZijn Krimpenerwaard

Verbindend & Ondersteunend

WelZijn Krimpenerwaard

WelZijn Krimpenerwaard verleent sociaal maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Bij de WelZijnspunten kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etc. 

WelZijn Krimpenerwaard ondersteunt inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en wonen. Dit uiteraard zolang zij dit zelf willen en het redelijkerwijs mogelijk is. Zelfredzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. 

WelZijn Krimpenerwaard ondersteunt ook mantelzorgers in woord en daad bij het verrichten van hun zware taak. 

Ook bieden wij gezelligheid en contactmogelijkheden in de vorm van (bewegings)activiteiten, cursussen en gezamenlijke maaltijden. Hiermee dragen we bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn en bieden we inwoners de mogelijkheid een eigen netwerk op te bouwen, dan wel te onderhouden.

Kracht van onze organisatie

Ondersteund door beroepskrachten maken onze ruim 500 vrijwilligers het sociale werk en dienstverlening van onze organisatie mogelijk. De beroepskrachten ondersteunen de vrijwilligers bij hun taken. WelZijn Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich binnen onze organisatie kunnen ontwikkelen en zich gesteund en gewaardeerd voelen. Onze vrijwilligers zijn de kracht van onze organisatie. 

 

Lees meer over vrijwilligerswerk
Onze WelZijnspunten
Bekijk onze WelZijnspunten
Het team

Bestuur

Bij WelZijn Krimpenerwaard is een betrokken en bekwaam bestuur aanwezig. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor een goede vervulling van haar taak. Het bestuur adviseert de directeur op het gebied van beleid, visie en strategische koers. Alle kernen proberen we zoveel mogelijk in ons bestuur te vertegenwoordigen. Alle bestuurders werken onbezoldigd op vrijwillige basis.

Wie zijn wij?

Het gezicht achter ons team

Het team van WelZijn Krimpenerwaard bestaat uit een groep professionele medewerkers die zich (parttime) inzetten. Daarnaast is een team van ruim 530 enthousiaste vrijwilligers actief, verdeeld over de verschillende diensten in de verschillende kernen. Onze vrijwilligers zijn de kracht van onze organisatie.

woensdag, 1 februari
Esther Leenhouts

Directeur

woensdag, 1 februari
Anja Grootveld

Projectmanager

woensdag, 1 februari
Agata Bojko

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Annette Geelink

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Corrie Hoogendoorn

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Jolanda Gerbrandts

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Jolanda van Dam

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Roos Eijkelenboom

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Sandra Timmer

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Ytie Medema

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Yvonne Maas

Welzijnsadviseur

woensdag, 1 februari
Inge Bonhof

Welzijnscoördinator

woensdag, 1 februari
Marjolein de Waard

Welzijnscoördinator

woensdag, 1 februari
Marjolein van Leeuwen

Welzijnscoördinator

woensdag, 1 februari
Nadia Zaidi

Welzijnscoördinator

woensdag, 1 februari
Anja de Redelijkheid

Financieel administratief medewerker

woensdag, 1 februari
Martine Brand

Financieel administratief medewerker

woensdag, 1 februari
Sandra van Houdt

Office medewerker

woensdag, 1 februari
Sophia Dijkstra

Office medewerker

woensdag, 1 februari
Marie-Anne Brekelmans

Office medewerker

Gegevens

ANBI

Algemene gegevens ANBI:
Naam: Stichting WelZijn Krimpenerwaard
Fiscaal nummer: 808368023

Contactgegevens:
WelZijn Krimpenerwaard
Postbus 47
2860 AA Bergambacht
085 - 066 23 70
www.welzijnkrimpenerwaard.com
Gezondheid en Welzijn

Jeugdfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen en het Jeugdcultuurfonds ontwikkelingskansen met betrekking tot dansen, muziek etc. aan kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een vereniging. Voor die kinderen betalen de fondsen de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen, kleding of muziekinstrumenten.In overleg met u kunnen wij uw situatie ook met hen bespreken.
Gezondheid en Welzijn

Jeugdfonds

Het Jeugdsportfonds vergoed tot € 225 inclusief sportattributen. Het Jeugdcultuurfonds vergoed tot € 450 inclusief attributen. Het is wel van belang dat ouders geen financiële mogelijkheden hebben om het contributiegeld voor hun kinderen te kunnen betalen. Ouders kunnen bijvoorbeeld een uitkering hebben of veel schulden.


Voor Stichting SWOS is Roos Wernert intermediair voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Dit betekent dat zij aanvragen voor kinderen kan doen bij deze fondsen.


Roos Wernert. Telefoon: 0182 – 38 12 27 of mailen naar: welzijnspunt@swoschoonhoven.nl.

Regeling medoen
De regeling Meedoen is gestopt in 2017.
Scroll naar boven