Over WelZijn Krimpenerwaard

Verbindend & Ondersteunend

WelZijn Krimpenerwaard

WelZijn Krimpenerwaard verleent sociaal maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Bij de WelZijnspunten kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etc. 

WelZijn Krimpenerwaard ondersteunt inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en wonen. Dit uiteraard zolang zij dit zelf willen en het redelijkerwijs mogelijk is. Zelfredzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. 

WelZijn Krimpenerwaard ondersteunt ook mantelzorgers in woord en daad bij het verrichten van hun zware taak. 

Ook bieden wij gezelligheid en contactmogelijkheden in de vorm van (bewegings)activiteiten, cursussen en gezamenlijke maaltijden. Hiermee dragen we bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn en bieden we inwoners de mogelijkheid een eigen netwerk op te bouwen, dan wel te onderhouden.

Kracht van onze organisatie

Ondersteund door medewerkers maken onze ruim 430 vrijwilligers het sociale werk en dienstverlening van onze organisatie mogelijk. De medewerkers ondersteunen de vrijwilligers bij hun taken. WelZijn Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich binnen onze organisatie kunnen ontwikkelen en zich gesteund en gewaardeerd voelen. Onze vrijwilligers zijn de kracht van onze organisatie. 

Lees meer over vrijwilligerswerk
Onze WelZijnspunten
Bekijk onze WelZijnspunten
Het team

Bestuur

Bij WelZijn Krimpenerwaard is een betrokken en bekwaam bestuur aanwezig. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor een goede vervulling van haar taak. Het bestuur adviseert de directeur op het gebied van beleid, visie en strategische koers. Alle kernen proberen we zoveel mogelijk in ons bestuur te vertegenwoordigen. Alle bestuurders werken onbezoldigd op vrijwillige basis.

Wie zijn wij?

Het gezicht achter ons team

Het team van WelZijn Krimpenerwaard bestaat uit een groep professionele medewerkers die zich (parttime) inzetten. Daarnaast is een team van ruim 430 enthousiaste vrijwilligers actief, verdeeld over de verschillende diensten in de verschillende kernen. Onze vrijwilligers zijn de kracht van onze organisatie.

vrijdag, 19 juli