Nieuw bestuurslid WelZijn Krimpenerwaard

Mijn naam is Jos van Wollingen. Ik ben 73 jaar en woon met mijn vrouw na zo’n 25 jaar Vlist alweer sinds drie jaar in Schoonhoven. Na een studie organisatiesociologie/-kunde heb ik vooral gewerkt in het hoger onderwijs, o.a. als docent en hoofd bureau studentenzaken bij de toenmalige Hogeschool ’s-Hertogenbosch en als hoofd studentenvoorzieningen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na mijn pensionering heb ik me gericht op het vrijwilligerswerk uit de behoefte toch nog een relevante bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Zo was ik actief bij Vluchtelingen Werk Krimpenerwaard (VWK) en ben ik dat nog bij Stichting Senia, een landelijke organisatie van leesclubs en muziekluisterclubs.

Met WelZijn Krimpenerwaard (WZK) kwam ik omstreeks 2016 in contact als regelmatige bezoeker van het koffiedrinken bij het WelZijnspunt in Vlist en later ook als deelnemer aan sport en bewegen in Schoonhoven en zwemmen in Bergambacht. Van het één kwam het ander en belandde ik na het beëindigen van mijn rol van maatschappelijk begeleider bij VWK in het vrijwilligerswerk van WZK als administratief en financieel ondersteuner.

De interesse voor WZK als organisatie met haar belangrijke werkzaamheden op het vlak van sociaal-cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening werd extra gewekt door de in de pers besproken fusie per januari 2021 van de drie oorspronkelijke welzijnsstichtingen in onze gemeente tot één welzijnsorganisatie. Op basis van mijn kennis en ervaring met dergelijke projecten leek het mij een hele klus om van drie verschillende organisatieculturen er één te maken en drie teams van medewerkers ook qua werkwijzen te integreren tot een hecht nieuw team. En dat alles ongetwijfeld onder het motto ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’. In de kennismakingsfase met het bestuur van WZK bleek er bovendien nog een extra uitdaging te zijn in de vorm van de Maatschappelijke Agenda van de gemeente en de daarop aansluitende Koersnotitie van WZK: (vast veel te kort door de bocht) alle dienstverlenende en ondersteunende organisaties – het voorliggend veld zoals ik leerde – moeten veel meer gaan samenwerken, waardoor de dienstverlening beter afgestemd kan worden op de vraag naar dienstverlening, de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in de samenleving kan worden bevorderd en hopelijk ook de kosten van het Sociaal Domein beter in de hand kunnen worden gehouden. Kortom, een scala aan uitdagingen voor iemand met interesse voor het verschijnsel organisatie, het welzijnswerk in al zijn facettenen de rol van het vrijwilligerswerk daar binnen als de kurk waar ook WZK op drijft.

Scroll naar boven