Mantelzorgwaardering 2024

De gemeente Krimpenerwaard waardeert de inzet van mantelzorgers enorm! Als blijk van deze waardering ontvangen mantelzorgers ook in 2024 weer de Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, familielid, buur of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard en u zorgt in kalenderjaar 2024 in ieder geval voor een periode van ten minste 3 maanden en voor ten minste 8 uur per week voor de zorgvrager. Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.

De aanvraag kan maar 1x per kalenderjaar worden ingediend tot uiterlijk 1 november 2024.

Op de website www.cadeaubonkrimpenerwaard.nl vindt u meer informatie over (de besteding van) de
bonnen.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Meer info: Mantelzorg | Gemeente Krimpenerwaard

Scroll naar boven