Krimpenerwaard biedt Mantelzorgers structurele ondersteuning

Welzijn Krimpenerwaard heeft in de periode oktober 2021 – september 2022 de pilot Respijtzorg aan huis gedraaid met goede resultaten.

Respijtzorg aan huis biedt mantelzorgers de nodige ondersteuning. De goede resultaten van de pilot heeft het college van de gemeente Krimpenerwaard doen besluiten om Respijtzorg aan huis structureel in te zetten.

De gemeente Krimpenerwaard kent een hoog percentage mantelzorgers
In de gemeente Krimpenerwaard zien we om naar elkaar. Onze gemeente kent een hoog percentage mantelzorgers: 17,6% van onze inwoners verlenen mantelzorg tegenover een landelijk gemiddelde van 14,2%. Tegelijkertijd zien we ook dat de druk op mantelzorgers toeneemt. Wanneer een mantelzorger langere tijd uit balans is dan dreigt overbelasting met alle gevolgen van dien. Respijtzorg aan huis is een belangrijke voorziening die mantelzorgers een hoge mate van ondersteuning biedt.

Succesvolle pilot Respijtzorg aan huis krijgt structureel vervolg
De aanleiding voor het structureel inzetten van de voorziening Respijtzorg aan huis is de pilot die de Welzijn Krimpenerwaard met hulp van coronamiddelen heeft gedraaid in de periode oktober 2021 – september 2022. Deze pilot heeft succesvol bijgedragen aan de ondersteuning van overbelaste mantelzorgers in de gemeente Krimpenerwaard. Bij Respijtzorg aan huis komt een professional aan huis die voor een paar uur per week de zorgtaken van de mantelzorger overneemt. Dit geeft de mantelzorger de ruimte om even op adem te komen.

Wethouder Irma Bultman (Sociaal Domein): ‘Mensen die naar elkaar omzien, zijn van onschatbare waarde in onze samenleving. Mantelzorgers ervaren echter een steeds hogere druk, onder andere omdat inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen. We moeten zorgvuldig met elkaar blijven omgaan, zuinig zijn op hen die zich voor een ander inzetten. Daarom zal de gemeente mantelzorgers blijvend ondersteunen en deze vorm van respijtzorg structureel aanbieden.’

Toegang tot Respijtzorg aan huis
Mantelzorgers die geregistreerd zijn bij WelZijn Krimpenerwaard, worden geïnformeerd over deze voorziening via het Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen met de mantelzorgconsulente in gesprek over hun situatie en het aanbod voor mantelzorgondersteuning, waaronder Respijtzorg aan huis. Mantelzorgers die nog niet bekend zijn met WelZijn Krimpenerwaard en gebruik willen maken van mantelzorgondersteuning, wordt gevraagd om contact op te nemen met WelZijn Krimpenerwaard.

WelZijnKrimpenerwaard:
mantelzorg@welzijnkrimpenerwaard.com of
telefoon 085 – 066 23 70

Scroll naar boven